ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Като администратор на лични данни TOP TECH има задължение да ви информира относно обработването на лични данни което се извършва.
Като клиенти на TOP TECH Вашите лични данни се събират и обработват за следните цели:

  • За счетоводни и данъчни цели, на основание Закона за счетоводството.
  • За целите на сервизно и гаранционно обслужване на поръчания продукт.
  • За целите на регистрирани онлайн заявки и акунти.

КАТЕГОРИИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ, КОЙТО TOP TECH ОБРАБОТВА ЗА ВАС СА СЛЕДВА:

  • За целите на сервизно и гаранционно поддържане на стоките – имена, адрес, телефон за връзка.
  • За целите на регистрирани онлайн заявки – име,адрес,телефон и електронен адрес.

СРОКОВЕ НА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯТ КАКТО СЛЕДВА:

  • За счетоводни и данъчни цели – съгласно приложимото законодателство.
  • За целите на сервизно и гаранционно поддържане на стоките – съгласно приложимото законодателство.

Търговеца гарантира на своите клиенти конфиденционалността на предоставената информация и лични данни.Търговеца се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица.